Анхдугаар Дизаан

Boy

2007 оны 12-р сарын 11 Нийтэлсэн Эхлэл ДИЗААН

 Дэлгэрэнгүй»

War /GRAFFITI/

2007 оны 11-р сарын 08 Нийтэлсэн Эхлэл ДИЗААН

 Дэлгэрэнгүй»

My name is ASO

2007 оны 10-р сарын 14 Нийтэлсэн Эхлэл ДИЗААН

Дипломын ажилд маань орж байсан комик хуудас анхны комик

Ennui

2007 оны 09-р сарын 09 Нийтэлсэн Эхлэл ДИЗААН

 Дэлгэрэнгүй»

Бороо

2007 оны 07-р сарын 09 Нийтэлсэн Эхлэл ДИЗААН

 Дэлгэрэнгүй»